top of page

LINDA PIKNEROVÁ

   Linda vystudovala politologii na Katedře politologie a mezinárodních vztahů FF ZČU v Plzni a od začátku se zaměřovala na témata související s Afrikou.

   Po absolvování doktorátu zamřeného na region jižní Afriky zůstala na domovské katedře jako odborná asistentka a přednášela o mezinárodním rozvoji, mezinárodních vztazích a mezinárodní politické ekonomii. Během svého akademickému působení absolvovala několik pobytů na zahraničních univerzitách, mj. v Lisabonu, Pavii, Izmitu, Jimmě, Gaborone či Durbanu. Půl roku pak strávila na Universidade de Lisboa.

   Byla členkou redakčních rad několika odborných časopisů, předsedala AS FF ZČU v Plzni a byla členkou několika týmů, řešících mezinárodní projekty (např. Jean Monnet).

   Po ukončení akademické dráhy se stala manažerkou projektu Expedice Z101, jehož cílem je mj. připomínat odkaz dvou slavných československých cestovatelských legend Hanzelky se Zikmundem. Prostřednictvím této cesty projíždí Afrikou a zkušenosti získané během akademické kariéry má možnost uplatňovat v praxi.

Kompletní životopis můžete stahovat zde:

bottom of page