top of page

Možnosti publikace

Možnost publikování vlastních textů a komentářů k tématům souvisejících s Afrikou a zejména aktuálními trendy. Jsme otevřeni široké škále témat reflektujících zejména soudobé výzvy, před kterými Afrika stojí. Publikovány budou texty, které budou splňovat základní etické standarty.

Pro další informace o možnosti spolupráce se nám ozvěte.

Tužka a notebook
Studentka
bottom of page